مقدمه

در قسمت یازدهم از آموزش پروژه محور لاراول به سراغ تکمیل مباحث جلسه قبلی یعنی اعتبارسنجی فرم و تولید خطای مناسب و مدیریت خطا رفتم...

توضیحات

در این قسمت در مورد اعتبارسنجی و تولید خطا و مدیریت خطا رفتیم، طبق معمول به باگ زیبایی خوردیم و باگ رو پس از تست روش های مختلف حل کردم! حتما مشاهده کنید تا روش حل باگ رو هم یاد بگیرید.

 

حتما ویدیو رو مشاهده کنید و لایک و کامنت یادتون نره ...

مشاهده ویدیو در یوتیوب